True Leaf Pet is een divisie van True Leaf Medicine International Ltd. Ga naar www.trueleaf.com voor meer informatie.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij hebben dit beleid ontwikkeld om u inzicht te geven in de manier waarop wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar maken. Onderstaande informatie schetst ons privacybeleid.

  • Vóór of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie zullen we de doeleinden vaststellen waarvoor informatie wordt verzameld.
  • Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend om de door ons aangegeven doeleinden te bereiken en voor andere verenigbare doeleinden, mits we de toestemming van de betrokken persoon hebben verkregen, of zoals door de wet vereist.
  • Wij bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om die doeleinden te bereiken.
  • Wij zullen persoonlijke informatie op wettige en eerlijke wijze verzamelen en, waar van toepassing, met medeweten of toestemming van de betrokken persoon.
  • Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt en moeten, voor zover nodig voor die doeleinden, correct, volledig en actueel zijn.
  • Wij zullen persoonlijke informatie beschermen met redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.
  • Wij verstrekken klanten direct informatie over ons beleid en onze werkwijzen inzake het beheer van persoonlijke informatie.

 

Wij beloven dat we onze activiteiten in overeenstemming met deze principes zullen uitvoeren, zodat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie beschermd en gehandhaafd wordt.

Door uw navigatie op deze site voort te zetten, krijgt u toegang tot een gebruik van cookies om statistieken van bezoeken te maken. Meer informatie en cookies instellenOk, tout acceptor