True Leaf Pet is een divisie van True Leaf Medicine International Ltd. Ga naar www.trueleaf.com voor meer informatie.

Servicevoorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door True Leaf Medicine International Ltd. Op de gehele site verwijzen de termen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar True Leaf Medicine International Ltd. True Leaf Medicine International Ltd. biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten waarover u op deze site kunt beschikken, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of leveranciers van content zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet met de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst instemt, hebt u geen toegang tot de website en mag u deze niet gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als aanbieding worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op deze pagina op elk gewenst moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. Wij behouden ons het recht voor om welk deel dan ook van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw verdere gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt de aanvaarding van deze wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarop we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

PARAGRAAF 1 – VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtelijke wetten).

U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard overdragen.

Schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

PARAGRAAF 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service aan iedereen om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw content (geen creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overgedragen kan worden aan verschillende netwerken; en (b) gewijzigd kan worden om te voldoen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt tijdens de overdracht via netwerken altijd gecodeerd.

U stemt ermee in om zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of elk contact op de website dat de Service aanbiedt te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen gemakshalve opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

PARAGRAAF 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet aansprakelijk voor het onjuist, onvolledig of niet-actueel zijn van de op deze site beschikbare informatie. Het materiaal op deze site wordt alleen als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand primaire, accuratere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk gewenst moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om onze site op wijzigingen te controleren.

PARAGRAAF 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of beëindigen.

Wij zijn jegens u of een derde partij niet aansprakelijk voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

PARAGRAAF 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online via de website verkrijgbaar. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden leverbaar zijn en kunnen alleen overeenkomstig ons Retourbeleid worden geretourneerd of geruild.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computerscherm van welke kleur dan ook nauwkeurig is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn daartoe niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of -prijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, zulks naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment stop te zetten. Elke aanbieding van een product of dienst op deze site is ongeldig waar deze verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u gekocht of verkregen hebt aan uw verwachtingen zal voldoen of dat fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

PARAGRAAF 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst, te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat tijdens het plaatsen van de bestelling is opgegeven. Wij behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening geplaatst lijken te zijn door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, ook uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen afronden en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons Retourbeleid voor meer informatie.

PARAGRAAF 7 – OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of inspraak hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools door de relevante externe aanbieder(s) worden aangeboden.

Wij kunnen in de toekomst via de website ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden (waaronder de vrijgave van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

PARAGRAAF 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid ervan; wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, content of andere transacties die in verband met websites van derden plaatsvinden. Lees het beleid en de werkwijzen van derden zorgvuldig door en vergewis u ervan dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bedenkingen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde worden gericht.

PARAGRAAF 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen doet (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen inzendt, online, per e-mail, per post of op andere wijze (gezamenlijk “opmerkingen” te noemen), stemt u ermee in dat wij op elk gewenst moment, zonder enige beperking, eventuele door u aan ons verzonden opmerkingen mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken. Wij zijn nu en in de toekomst niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

Wij kunnen – maar zijn dit niet verplicht – content controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins bezwaarlijk is, of inbreuk doet op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten dat/die de werking van de Service of een gerelateerde website op enige manier zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en de nauwkeurigheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde worden geplaatst.

PARAGRAAF 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

PARAGRAAF 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Incidenteel kan informatie op onze site of in de Service typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat u uw bestelling reeds hebt geplaatst).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

PARAGRAAF 12 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor een onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen; (c) om internationale, federale of provinciale voorschriften of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of beperking; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die zodanig zullen of kunnen worden gebruikt dat ze de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te belemmeren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wanneer deze op een van bovengenoemde verboden manieren is gebruikt.

PARAGRAAF 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij kunnen niet garanderen, aanvoeren of waarborgen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Service verkregen kunnen worden accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de Service zo nu en dan voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of de onmogelijkheid om de Service te gebruiken, op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen enkel geval zijn True Leaf Medicine International Ltd., onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiair(e)s, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve of bijzondere schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, dataverlies, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anders, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of producten die zijn aangeschaft via de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de content, of enig verlies of schade van welke aard dan ook, opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige content (of product) die/dat via de Service is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt, zelfs indien informatie over van hun mogelijkheid is verstrekt. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de wettelijk toegestane maximale hoogte.

PARAGRAAF 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in om True Leaf Medicine International Ltd. en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, subcontractanten, leveranciers, stagiair(e)s en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of vraag, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gedaan door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die deze door verwijzing bevatten, of als gevolg van uw overtreding van een wet of de rechten van een derde.

PARAGRAAF 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling toch uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling niet van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

PARAGRAAF 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voorafgaand aan de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te informeren dat u onze Services niet langer wenst te benutten of wanneer u onze website niet langer gebruikt.

Als u naar ons oordeel niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden of als wij vermoeden dat u hier niet aan hebt voldaan, dan mogen wij deze overeenkomst ook op elk gewenst moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u tot en met de datum van beëindiging aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

PARAGRAAF 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of gebruiksregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van kracht voor uw gebruik van de Service, waarbij ze in de plaats komen van eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet in het nadeel van de opsteller ervan worden uitgelegd.

PARAGRAAF 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, vallen onder en worden en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 32 – 100 Kalamalka Lake Road, Vernon, BC, V1T 9G1, Canada.

PARAGRAAF 19 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op deze pagina op elk gewenst moment de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken welk deel dan ook van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw verdere gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het aanbrengen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

PARAGRAAF 20 – CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden dienen naar het e-mailadres info@trueleaf.com verzonden te worden.

Door uw navigatie op deze site voort te zetten, krijgt u toegang tot een gebruik van cookies om statistieken van bezoeken te maken. Meer informatie en cookies instellenOk, tout acceptor