True Leaf Pet er en avdeling av True Leaf Medicine International Ltd. Du finner mer informasjon på www.trueleaf.com.

Personvernpolicy

Personvernet ditt er svært viktig for oss. Derfor har vi utviklet denne policyen for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og avslører samt benytter personlig informasjon. Følgende beskriver vår personvernpolicy.

  • Før eller på tidspunktet for innhenting av personlig informasjon, identifiserer vi til hvilke formål informasjonen blir samlet inn.
  • Vi vil samle inn og bruke personlig informasjon utelukkende med det formål å oppfylle de formålene som er spesifisert av oss og til andre kompatible formål, med mindre vi innhenter samtykke fra den berørte personen til dette eller det er påkrevd ved lov.
  • Vi vil bare ta vare på personlig informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.
  • Vi samler inn personlig informasjon på lovlig og forsvarlig måte og, når det er hensiktsmessig, med den berørte personens viten og samtykke.
  • Personlige data skal være relevante for de formålene de skal brukes til, og i den utstrekning det er nødvendig for disse formål, skal de være nøyaktige, fullstendige og oppdaterte.
  • Vi vil beskytte personlig informasjon med rimelige sikkerhetsmidler mot tap eller tyveri, samt uautorisert tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller endring.
  • Vi vil gjør informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon lett tilgjengelig for kundene våre.

Vi er forpliktet til å drive virksomheten i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten til personlig informasjon blir beskyttet og opprettholdt.

Ved å fortsette navigasjonen på dette nettstedet får du tilgang til informasjonskapsler for å gjøre statistikk over besøk. Lær mer og sett informasjonskapslerOk, aksepter alt