True Leaf Pet er en avdeling av True Leaf Medicine International Ltd. Du finner mer informasjon på www.trueleaf.com.

Vilkår for bruk

OVERSIKT

Dette nettstedet drives av True Leaf Medicine International Ltd. Gjennom hele nettstedet refererer uttrykkene “vi”, “oss” og “våre” til True Leaf Medicine International Ltd. True Leaf Medicine International Ltd. tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, alle verktøy og tjenester som er tilgjengelige fra dette nettstedet til deg, brukeren, på betingelse av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe av oss, inngår du i vår “tjeneste” og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser (“vilkår for bruk”, “vilkår”), inkludert tilleggsbetingelsene og retningslinjene som det refereres til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling. Disse vilkårene for bruk gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller bidragsytere av innhold.

Les disse vilkårene for bruk nøye før du åpner eller bruker nettstedet vårt. Ved å åpne eller bruke deler av nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, skal du ikke åpne nettstedet eller bruke noen av tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan gå gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig med tanke på endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller åpne nettstedet etter at eventuelle endringer er lagt ut, viser det at du godtar disse endringene.

Shopify Inc. er vert for butikken vår. De gir oss den elektroniske e-handelplattformen som gjør at vi kan selge produktene og tjenestene våre til deg.

PARAGRAF 1 – VILKÅR FOR NETTBUTIKKEN

Ved å godta disse vilkårene for bruk, fremholder du at du er myndig minst i staten eller provinsen du bor i, eller at du er myndig i staten eller provinsen du bor i og at du har gitt oss ditt samtykke til å tillate umyndige personer som du er verge for å bruke dette nettstedet.

Du må ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du må ikke, ved bruk av tjenesten, bryte lover i din jurisdiksjon (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover).

Du må ikke overføre ormer, virus eller noen ødeleggende kode.

Et brudd på eller en overtredelse av noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar avslutning av tjenestene dine.

PARAGRAF 2 – GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte enhver person å bruke tjenesten av hvilken som helst grunn, når som helst.

Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon), kan overføres ukryptert og omfatte (a) overføringer over ulike nettverk; og (b) endringer for å rette seg etter og tilpasse seg til tekniske krav for tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon krypteres alltid under overføring over nettverk.

Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte deler av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er inkludert for enkelhets skyld, og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

PARAGRAF 3 – INFORMASJONENS NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG AKTUALITET

Vi er ikke ansvarlige dersom informasjon som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun gitt som generell informasjon og skal ikke stoles på eller brukes som det eneste grunnlaget for å ta avgjørelser uten å sjekke primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer tidsriktige kilder til informasjon. Ethvert tillit til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde visse historiske opplysninger. Historiske opplysninger er nødvendigvis ikke aktuelle og er kun oppgitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet til enhver tid, men vi er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt. Du godtar at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

PARAGRAF 4 – TJENESTE- OG PRISENDRINGER

Prisene for våre produkter kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller avbryte tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten varsel av noe slag.

Vi skal ikke holdes ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, prisendringer, suspensjon eller opphør av tjenesten.

PARAGRAF 5 – PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvis dette er aktuelt)

Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige utelukkende på nettet via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan finnes i begrensede mengder, og er kun gjenstand for retur eller bytte i henhold til vår returpolicy.

Vi har gjort vårt ytterste for å vise farger og bilder av produktene våre på en så nøyaktig måte som mulig i butikken. Vi kan ikke garantere at skjermen på datamaskinen din vil gjengi farger på en nøyaktig måte.

Vi forbeholder oss retten, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten på grunnlag av hvert enkelt tilfelle. Vi forbeholder oss retten til å begrense mengdene av produkter eller tjenester som vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst, uten varsel, etter eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å slutte å tilby ethvert produkt når som helst. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjeneste som er fremsatt på dette nettstedet, er ugyldig hvis det er forbudt.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale som du kjøper eller erverver, vil oppfylle forventningene dine, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli utbedret.

PARAGRAF 6 – NØYAKTIGHET KNYTTET TIL FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi forbeholder oss retten til å avvise enhver bestilling du foretar hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller annullere mengder kjøpt per person, per husholdning eller per bestilling. Disse begrensningene kan omfatte bestillinger som er lagt inn av eller under samme kundekonto, samme kredittkort og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller annullerer en bestilling, kan det hende at vi prøver å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt ved bestilling. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å være lagt inn av forhandlere, videreforhandlere eller distributører.

Du godtar å oppgi aktuell, fullstendig og nøyaktig innkjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du godtar at du straks oppdaterer kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadressen, kredittkortnumrene og utløpsdatoene dine, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg etter behov.

Du finner nærmere detaljer i returpolicyen vår.

PARAGRAF 7 – VALGFRIE VERKTØY

Det kan hende at vi gir deg tilgang til tredjeparts verktøy som vi verken overvåker eller har noen kontroll over eller innspill til.

Du anerkjenner og godtar at vi gir tilgang til slike verktøy “som de er” og “i den grad de er tilgjengelige” uten noen garantier, fremstillinger eller betingelser av noe slag og uten godkjenning. Vi påtar oss intet ansvar av noe slag som skyldes eller er knyttet til bruken av valgfrie tredjeparts verktøy.

Eventuell bruk av valgfrie verktøy som tilbys gjennom nettstedet skjer helt på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør sørge for at du er kjent med og har godkjent vilkårene for hvordan verktøy som leveres av relevant(e) tredjeparts leverandør(er).

Det kan dessuten hende at vi i fremtiden tilbyr nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert utgivelsen av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse vilkårene for bruk.

PARAGRAF 8 – TREDJEPARTS KOBLINGER

Visse innhold, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjeparts koblinger på dette nettstedet kan lede deg til tredjeparts nettsteder som ikke har tilknytning til oss. Vi er ikke ansvarlige for å undersøke eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi garanterer ikke og har ikke erstatningsansvar eller ansvar for tredjeparts materialer eller nettsteder, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for urett eller skader knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som er gjort i forbindelse med tredjeparts nettsteder. Gå nøye gjennom tredjeparts retningslinjer og praksis, og sørg for at du forstår dem før du utfører transaksjoner. Klager, krav, bekymringer eller spørsmål angående tredjeparts produkter skal rettes til tredjepart.

PARAGRAF 9 – KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANNET INNSENDT MATERIALE FRA BRUKERE

Hvis du på forespørsel fra oss sender visse bestemte innleveringer (for eksempel konkurransedeltakelser), eller ikke på forespørsel fra oss sender inn kreative ideer, anbefalinger, forslag, planer eller annet materiale, enten på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt “kommentarer”), godtar du at vi til enhver tid, uten begrensning, kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke eventuelle kommentarer du sender til oss på ethvert medium. Vi er ikke og skal ikke være forpliktet til (1) å holde eventuelle kommentarer fortrolige; (2) å betale kompensasjon for eventuelle kommentarer; eller (3) å svare på eventuelle kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpliktet til, å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn mener er ulovlig, støtende, truende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte upassende eller som krenker noen parters åndsverk eller disse vilkårene for bruk.

Du samtykker i at dine kommentarer ikke vil krenke noen tredjeparts rett, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller annen personlig eller eiendomsrett. Du samtykker dessuten i at kommentarene dine ikke vil inneholde injurierende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale, eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen som helst måte kan påvirke driften av tjenesten eller tilknyttede nettsteder. Du må ikke bruke en falsk e-postadresse, gi deg ut for å være noen annen enn deg selv eller på annen måte villede oss eller tredjeparter om opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du har eneansvar for eventuelle kommentarer du kommer med og deres nøyaktighet. Vi tar intet ansvar og påtar oss intet erstatningsansvar for eventuelle kommentarer lagt ut av deg eller en tredjepart.

PARAGRAF 10 – PERSONLIG INFORMASJON

Din innsending av personlig informasjon gjennom butikken er underlagt vår personvernpolicy.

PARAGRAF 11 – FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER

Av og til kan det finnes informasjon på nettstedet vårt eller i tjenesten som inneholder typografiske feil, unøyaktigheter eller utelatelser som kan gjelde til produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, transittider og tilgjengelighet. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser, og å endre eller oppdatere informasjon eller annullere bestillinger hvis noen opplysninger i tjenesten eller på et tilknyttet nettsted er unøyaktige, når som helst uten forutgående varsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din).

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i tjenesten eller på et tilknyttet nettsted, inkludert, uten begrensning, prisinformasjon, med unntak av det som er påkrevd ved lov. Ingen spesifisert oppdaterings- eller oppfriskingsdato som er brukt i tjenesten eller på et tilknyttet nettsted skal tas for å angi at all informasjon i tjenesten eller på et tilknyttet nettsted har blitt endret eller oppdatert.

PARAGRAF 12 – FORBUDT BRUK

I tillegg til andre forbud som angitt i vilkårene for bruk, er det forbudt å bruke nettstedet eller innholdet på det: (a) til noe ulovlig formål; (b) til å be andre om å utføre eller delta i eventuelle ulovlige handlinger; (c) til å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige bestemmelser, regler, lover eller lokale forordninger; (d) til å krenke eller bryte våre opphavsrettigheter eller andres opphavsrettigheter (e) å sjikanere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, baktale, kritisere, skremme eller diskriminere på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opprinnelse eller funksjonshemning; (f) til å sende falsk eller villedende informasjon; (g) til å laste opp eller overføre virus eller annen form for ondsinnet kode som vil eller kan bli brukt på noen måte som vil påvirke funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller annet tilknyttet nettsted, andre nettsteder eller Internett; (h) til å samle inn eller spore personopplysninger om andre; (i) til søppelpost, phish, pharm, påskudd, edderkopp, kryp eller skrape; (j) til ethvert uanstendig eller umoralsk formål; eller (k) til å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene til tjenesten eller annet tilknyttet nettsted, andre nettsteder eller Internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller andre tilknyttede nettsteder ved overtredelse de forbudte bruksområdene.

PARAGRAF 13 – GARANTIFRASKRIVELSE; ANSVARSBEGRENSNING

Vi garanterer ikke, fremstiller ikke eller går gode for at bruken av tjenesten vår være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du godtar at vi fra tid til annen kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avbryte tjenesten når som helst uten å varsle deg.

Du godtar uttrykkelig at din bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenesten er på egen risiko. Tjenesten og alle produktene og tjenestene som leveres til deg gjennom tjenesten er (med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt av oss) gitt “som de er” og “i den grad den er tilgjengelig” for din bruk, uten noen form for fremstilling, garantier eller vilkår av noe slag, enten uttrykkelig eller underforstått, inkludert alle underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ukrenkelighet.

Under ingen omstendigheter skal True Leaf Medicine International Ltd., våre styremedlemmer, ledere, ansatte, tilknyttede selskaper, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere holdes ansvarlige for skade, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, strafferettslige, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, uten begrensning, tapte fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, enten i kontrakt, tort (herunder uaktsomhet), strengt ansvar eller ellers som følge av din bruk av noen av tjenestene eller produkter som er anskaffet ved bruk av tjenesten, eller for andre krav som på en eller annen måte er knyttet til bruken av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, feil eller utelatelser i ethvert innhold, eller noe tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av tjenesten eller innholdet (eller produktet) som er lagt inn, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om det er informert om muligheten for at de kan skje. Ettersom enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal ansvaret vårt i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses til det maksimale omfanget loven tillater.

PARAGRAF 14 – ERSTATNING

Du samtykker i å beskytte, forsvare og holde skadesløs True Leaf Medicine International Ltd. og vårt morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte, mot ethvert krav eller fordring, inkludert rimelige advokatavgifter, som er fremsatt av tredjepart på grunn av eller som følge av brudd på disse vilkårene for bruk eller dokumentene de inneholder ved referanse, eller ditt brudd på lov eller rettigheter til tredjepart.

PARAGRAF 15 – INDIVIDUELT ANSVAR

I tilfelle at noen bestemmelse i disse vilkårene fastslås å være ulovlige, ugyldige eller uten rettskraft, skal bestemmelsen likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den ikke håndhevbare delen skal anses å være adskilt fra disse vilkårene for bruk. En slik bestemmelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevelsen av andre gjenstående bestemmelser.

PARAGRAF 16 – OPPSIGELSE

Forpliktelsene og ansvaret til partene som påløper før utløpsdatoen skal overleve oppsigelsen av denne avtalen for alle formål.

Disse vilkårene for bruk gjelder med mindre og frem til oppsigelse enten av deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse vilkårene for bruk ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis du etter vårt skjønn mislykkes, eller vi mistenker at du har mislykkes, i å overholde vilkårene eller bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil forbli ansvarlig for alle beløp som skal betales til og med datoen for oppsigelsen; og/eller kan tilsvarende nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av dem).

PARAGRAF 17 – HELE AVTALEN

At vi ikke utøver eller håndhever enhver rett eller bestemmelse i disse vilkårene for bruk, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse.

Disse vilkårene for bruk og eventuelle retningslinjer eller bruksregler som er lagt ut av oss på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten, utgjør hele avtalen og overenskomsten mellom deg og oss, og styrer din bruk av tjenesten samt erstatter eventuelle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjon og forslag, enten muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av vilkårene for bruk).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes mot den utarbeidende part.

PARAGRAF 18 – STYRENDE LOV

Disse vilkårene for bruk og eventuelle særskilte avtaler der vi gir deg tjenester, skal være underlagt og fortolkes i samsvar med lovene i 32 – 100 Kalamalka Lake Road, Vernon, BC, V1T 9G1, Canada.

PARAGRAF 19 – ENDRINGER I VILKÅR FOR BRUK

Du kan gå gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk når som helst på denne siden.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene for bruk ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt regelmessig med tanke på endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller åpne nettstedet vårt eller tjenesten etter at eventuelle endringer i disse vilkårene for bruk er lagt ut, viser det at du godtar disse endringene.

PARAGRAF 20 – KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om disse vilkårene for bruk skal sendes til oss på info@trueleaf.com.

Ved å fortsette navigasjonen på dette nettstedet får du tilgang til informasjonskapsler for å gjøre statistikk over besøk. Lær mer og sett informasjonskapslerOk, aksepter alt